U bent hier

Medisch gegeven Betrokkene

publieksversie 2020

In het zorgplan wordt een lijst van betrokkenen bijgehouden. De casemanager van het zorgplan, de coördinator van een zorgafspraak en de uitvoerder van een zorgafspraak zijn betrokkenen bij het zorgplan, maar ook andere mensen kunnen als betrokkenen worden toegevoegd.

Hoe de betrokkenen in het zorgplan worden bijgehouden, is in het HIS-Referentiemodel niet verder uitgewerkt. Het moet in ieder geval mogelijk zijn om vanuit het zorgplan betrokkenen met hun contactgegevens te registreren. Daarbij is het wenselijk dat er gebruik gemaakt kan worden van een adressenlijst voor zorgverleners. Deze personen worden bij voorkeur expliciet met hun naam aangegeven, maar indien dit (nog) niet duidelijk is kan het ook om bijvoorbeeld een afdeling binnen een instelling gaan.

printvriendelijkUse ctrl + p to print the page