U bent hier

Actuele medicatieafspraak (nog doen)

publieksversie 2020

Een actuele medicatieafspraak is een medicatieafspraak die op dit moment of in de toekomst van toepassing is. Wanneer is de medicatieafspraak van toepassing? De ingangs- en einddatum zoals die zijn vastgelegd zijn niet de enige gegevens die bepalen wanneer een medicatieafspraak van toepassing is.

Opvolgende wijzigingen of staken van medicatie en de toedieningsafspraak spelen hierin ook een rol.

Wijzigen van medicatie

Bij het wijzigen van medicatie legt de huisarts een nieuwe medicatieafspraak vast op basis van de bestaande medicatieafspraak. De bestaande medicatieafspraak vervalt met ingang (de ingangsdatum) van de nieuwe medicatieafspraak. Dat houdt in dat de bestaande medicatieafspraak niet meer van toepassing is met ingang van de nieuwe medicatieafspraak.

Staken van medicatie

Het staken van medicatie gaat ongeveer de zelfde wijze als het wijzigen van medicatie.

Toedieningsafspraak

​...

printvriendelijkUse ctrl + p to print the page