U bent hier

Geplande onderwerpen

5 december, 2018

Er vindt jaarlijks afstemming plaats met de klankbordgroep welke onderwerpen aandacht moeten krijgen binnen het HIS-referentiemodel.

In de klankbordgroepvergadering is de lijst met nieuwe onderwerpen voor 2019 als volgt vastgesteld:

  • Registratie door POH, met name POH-GGZ
  • Multi-disciplinair overleg (MDO)
  • Verdere uitwerking vaccinatie
  • Verdere uitwerking medicatieproces
  • Oriëntatie op samenwerking en communicatie binnen de huisartsenpraktijken
  • Oriëntatie op hoe om te gaan met door de patiënt ingebrachte data