U bent hier

Geplande onderwerpen

5 december, 2018

Er vindt jaarlijks afstemming plaats met de klankbordgroep welke onderwerpen aandacht moeten krijgen binnen het HIS-Referentiemodel.

In de klankbordgroepvergadering is de lijst met nieuwe onderwerpen voor 2020 als volgt vastgesteld:

 • Multidisciplinair overleg (MDO)
 • Oriëntatie overdracht binnen de huisartsenpraktijk
 • Sociale gegevens: wensen tot verdere uitwerking (standaardisatie)
 • Door de patiënt ingebrachte informatie bij het maken van een online afspraak
 • Verwerking van door de patiënt ingebrachte informatie bij het aanvragen van een e-consult en het bijbehorende antwoord van de zorgprofessional
 • Attentiewaarde bij ingrijpende behandelingen
 • Autorisatie en rollen (n.a.v. de gepubliceerde handreiking ‘BEIS (Beveiliging Eerstelijn Informatie Systemen) Deel I, Authenticatie en autorisatie’)
 • Mogelijk gewenste aanvullende overzichten
 • Ordening van Correspondentie
 • Mogelijke aanpassing van Preventie
 • Oriëntatie op het verwerken van informatie in meerdere dossiers (bijvoorbeeld familie-anamnese of kindveiligheid)