U bent hier

Registratieadvies Profylaxe en voorzorg

Indien in uw HIS het dossierdeel Profylaxe en voorzorg aanwezig is

  • leg in dit dossierdeel bij de patiënt relevante profylaxe en voorzorg vast, bijvoorbeeld (functionele) asplenie. Op deze manier is het mogelijk om deze informatie te delen met de huisartsenpost, bij spoed of bij een verwijzing
  • spreek in uw praktijk af hoe u eerder vastgelegde profylaxe informatie zo snel mogelijk op de juiste manier verwerkt.

Indien in uw HIS het dossierdeel ‘Profylaxe en voorzorg’ ontbreekt

  • Maak in uw praktijk afspraken hoe u deze informatie vastlegt.
  • Neem dit gegeven op in de episode omschrijving van de indicatie tot profylaxe, bijvoorbeeld een eerder doorgemaakte endocarditis en geef deze episode een attentiewaarde.
  • Informatie over profylaxe en voorzorg vastgelegd in de memo- of attentieregel is alleen binnen de huisartspraktijk goed zichtbaar. Denk eraan dat informatie uit de memo- of attentieregel niet wordt opgenomen in alle elektronische communicatie.
  • Zodra uw HIS mogelijk maakt om Profylaxe en voorzorg op de juiste wijze vast te leggen, maakt u gebruik van deze functie. Ook spreekt u met uw praktijk af hoe u reeds vastgelegde profylaxe zo snel mogelijk op de nieuwe manier verwerkt.