U bent hier

Registratieadvies Familieanamnese

Informatie over ziektes in de familie is vaak relevant om vast te leggen en uit te wisselen, bijvoorbeeld in de waarneemsituatie op de huisartsenpost of in een verwijsbrief naar de tweede lijn. In alle relevante NHG-richtlijnen voor informatie-uitwisseling is het onderdeel Familieanamnese opgenomen.

Familieanamnese is aanwezig in HIS

 • leg hierin de informatie vast over de aandoeningen die voorkomen bij bloedverwanten
  • bij welke familieleden deze voorkomt
  • op welke leeftijd het bij hen is begonnen
  • eventueel: op welke leeftijd zij daaraan zijn overleden
 • de bron van deze informatie is vaak de patiënt zelf.

  • Leg de informatie vast als het ter sprake komt tijdens een patiëntcontact.
  • Deze informatie alleen door de patiënt zelf laten invullen, geeft kans op misverstanden en verkeerde interpretatie.
  • Laat de velden open als de informatie niet duidelijk of onbekend is
 • leg een samenvattende conclusie vast als Diagnostische bepaling. Bijvoorbeeld dat hart- en vaatziekten voorkomen voor het 65e levensjaar bij directe bloedverwanten. Op deze manier kan dit gegeven worden meegenomen voor risicoschatting en beleid bij CVRM.

Familieanamnese is afwezig in HIS

 • leg deze informatie vast in episodes (zie subcodes ICPC A29). In de deelcontacten kunt u de specifieke informatie vastleggen, zoals:
  • bij welke familieleden deze voorkomt
  • op welke leeftijd het bij hen is begonnen
  • eventueel: op welke leeftijd zij daaraan zijn overleden
 • De samenvattende conclusie vastleggen als Diagnostische bepaling. Bijvoorbeeld dat hart- en vaatziekten in de familie voorkomen voor het 65e levensjaar. Op deze manier kan dit gegeven worden meegenomen voor de risicoschatting en beleid bij CVRM.

LET OP: de subcodes onder A29 over belaste familieanamnese zullen op termijn komen te vervallen, omdat:

 • de episodelijst steeds langer dreigt te worden met informatie waarvoor geen directe zorg wordt gegeven
 • de gegevens over belaste familieanamnese horen bij informatie met langdurige geldigheid