U bent hier

Registratieadvies Behandelgrenzen

Wensen en voorkeuren van de patiënt spelen een rol bij de medische beslissing over wel of niet handelen en behandelen in specifieke situaties. De verslaglegging en uitkomsten van deze gesprekken, de besluiten over wel of niet behandelen in welke situatie zijn van belang voor de hele zorgketen. Het is belangrijk om deze informatie op een afgesproken plek in het EPD vast te leggen en te delen.

Indien in uw HIS een dossierdeel Behandelgrenzen aanwezig is

  • De verslaglegging van de gesprekken met de patiënt over wensen voor behandelingen en bij het levenseinde wordt in de eerste plaats vastgelegd in SOEP-verslagen in een episode Gesprek levenseinde/behandelwensen (ICPC A20, versie 2018).
  • De uiteindelijke besluiten over wel of niet behandelen in specifieke situaties worden vastgelegd in het dossierdeel Behandelgrenzen met behulp van de NHG-Tabel Behandelgrenzen (tabel 62). Daardoor blijven ze in beeld en kunnen eenvoudig worden gedeeld met andere zorgverleners.
  • Schriftelijke wilsverklaringen, bijvoorbeeld een euthanasieverklaring of niet-reanimeerverklaring, die de patiënt aan de huisarts aanbiedt, worden als correspondentie toegevoegd aan het EPD.
  • Koppel de schriftelijke wilsverklaring(en) aan de episode Gesprek levenseind/behandelwensen (ICPC A20).

Indien in uw HIS geen dossierdeel Behandelgrenzen aanwezig is

  • kunt u een episode Gesprek levenseind/behandelwensen (ICPC A20) aanmaken.
  • De besluiten over de belangrijkste behandelgrenzen neemt u op in de episodetitel.
  • De gesprekken met de patiënt hierover legt u vast in een SOEP-verslagen.
  • De schriftelijke wilsverklaring(en) legt u vast in correspondentie en koppelt u aan deze episode.