Aanbod NHG Licenties

Het HIS-Referentiemodel is dé basis voor het huisartsinformatiesysteem. Als leverancier van HIS, KIS of HAPIS is het belangrijk om toegang tot de technische details van het HIS-Referentiemodel te hebben of bronbestanden en specifieke documentatie van NHG-Tabellen.

Licentieaanbod

Met een licentie kunt u toegang krijgen tot technische details van het HIS-Referentiemodel of bronbestanden en specifieke documentatie van NHG-Tabellen. Het is mogelijk om een licentie op alles te nemen, of op een selectie van NHG-Tabellen. Hieronder ziet u onze productgroepen en wat zij inhouden.

ProductgroepInhoud
HIS-ReferentiemodelBeschrijving van het HIS-Referentiemodel met de technische details, zoals relatiediagrammen.
Alle tabellenDe bronbestanden (tekstbestanden in UTF-8) van alle door het NHG beheerde tabellen voor gebruik in een HIS. De publieke inkijkexemplaren bevatten alleen de opgenomen items. De bronbestanden bevatten ID's en versievelden voor opname, mutatie en vervallen items.
ICPCDe bronbestanden van de ICPC-tabel en alle ermee samenhangende NHG-Tabellen, zoals: ICPC en contra-indicatie aarden, ICPC en griepselectie, ICPC en profylaxe, de ICPC-thesaurus, etc.
Diagnostische bepalingenDe bronbestanden van de tabel Diagnostische bepalingen en ermee samenhangende NHG-Tabellen, zoals Bepalingenclusters en Bepalingen nierfunctie.
FormulariumContent in XML of SQL voor het presenteren van het NHG-Formularium met daaraan via ICPC gekoppelde informatiebronnen: NHG-Richtlijnen, Patiëntafbeeldingen en Thuisarts-Situaties.
Het NHG-Formularium is bedoeld als beslisondersteuning aan huisartsen voor het farmacotherapeutisch beleid uit de NHG-Richtlijnen. U ontwikkelt zelf een applicatie volgens de implementatiespecificaties van het NHG.

Kosten en gebruikersvoorwaarden

De kosten per licentie zijn afhankelijk van het type organisatie en het soort systeem waarin u het NHG-product gaat implementeren.

Het NHG hanteert twee soorten vergoedingen: een vast bedrag per jaar; of een tarief per normpraktijk met een minimaal aantal van 100 normpraktijken.

Een licentie wordt aangegaan voor twee jaar en stilzwijgend jaarlijks verlengd als niet wordt opgezegd.

Het overnemen van gegevens uit de inkijkexemplaren van tabellen of het verkrijgen van de tabelinhoud via anderen en zonder eigen licentie is niet toegestaan.

Licentie aanvragen

Een licentie of informatie erover aanvragen start via dit aanvraagformulier. Wij nemen vervolgens contact met u op om een voorstel dat past bij uw organisatie met u te bespreken.

Toegang tot producten

Na onderteken van het contract door alle partijen maken wij een account aan voor de gebruikers van uw organisatie.

Nieuwe versies van het HIS-Referentiemodel en NHG-Tabellen publiceren wij op deze website. Per email informeren wij u over updates.

Nationale Terminologieserver

Veel NHG-Tabellen zijn in FHIR-formaat verkrijgbaar via de Nationale Terminologieserver, de NTS, van Nictiz. Het is van belang dat u al beschikt over een licentie en account bij het NHG voordat u toegang aanvraagt via de NTS.

Registreren voor de NTS doet u via deze link. Daarna kunt u via het aanvraagformulier het verzoek voor toegang op de NTS indienen.

NHG-Tabellen die nog niet verkrijgbaar zijn via de NTS zijn deze: 27, 43, 48, 50, 51, 58, 64, 68, 72, 73, 74, 75, 76. Het streven is dat ook deze NHG-Tabellen eind 2023 via NTS te verkrijgen zijn.

Uitgebreide informatie over de NTS leest u op de website van Nictiz. Vragen hierover kunt u stellen via aanvraag_nts@nictiz.nl.

Heeft u vragen?

Wij beantwoorden ze graag. Stuur een e-mail naar referentiemodel@nhg.org.