Privacy- en cookiebeleid

Dit privacy- en cookiebeleid heeft betrekking op de website https://referentiemodel.nhg.org (“referentemodel.nhg.org”). Referentiemodel.nhg.org wordt beheerd door het Nederlands Huisartsen Genootschap (“NHG”), Mercatorlaan 1200, 3528 BL, te Utrecht, ingeschreven in het register van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 40530347.

In deze privacy policy beschrijven wij welke persoonsgegevens wij van u verwerken via referentiemodel.nhg.org, hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten in dat kader aan u toekomen

1. Persoonsgegevens en doeleinden

Een persoonsgegeven is ieder gegeven, dat een natuurlijk persoon (direct of indirect) kan identificeren. Een persoonsgegeven kan een naam of telefoonnummer, maar bijvoorbeeld ook een geboortedatum of e-mailadres zijn.

Account HIS-referentiemodel en NHG-Tabellen

Referentiemodel.nhg.org heeft een publieke omgeving en een besloten omgeving. Indien u toegang wilt hebben tot de besloten omgeving van het HIS-referentiemodel of NHG-Tabellen dient u in te loggen met uw HIS-referentiemodel-account. U kunt een account krijgen op basis van een overeenkomst met NHG. Om voor u een account aan te maken hebben wij uw e-mailadres nodig en registreren wij een accountnaam en organisatienaam.
NHG verwerkt de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt in de eerste plaats om u de mogelijkheid te bieden om afgeschermd te bekijken welke toegangsrechten u heeft en, afhankelijk van uw rechten, welke producten u kunt afnemen van het besloten gedeelte van referentiemodel.nhg.org.
Daarnaast verwerkt NHG deze gegevens om u te attenderen op onze producten, hulp en ondersteuning ten behoeve van het gebruik ervan. NHG gebruikt uw persoonsgegevens om te communiceren over de toegang en het functioneren van referentiemodel.nhg.org. Voor gerichte persoonlijke ondersteuning logt referentiemodel.nhg.org de datum waarop uw account is aangemaakt, de datum waarop u voor het laatst hebt ingelogd en de datum waarop uw account geïnactiveerd is.

Tenslotte kunnen de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt nog worden verwerkt indien hiertoe een wettelijke verplichting bestaat voor NHG.

Cookies

Daarnaast maakt NHG gebruik van cookies op referentiemodel.nhg.org. Een cookie is een techniek die informatie van randapparatuur verzamelt en afleest. Daarbij wordt een klein tekstbestand naar uw browser gestuurd, zodat de browser automatisch wordt herkend bij een herhaald bezoek aan referentiemodel.nhg.org. Cookies kunnen persoonsgegevens verzamelen die verbonden zijn aan het gebruik van referentiemodel.nhg.org, zoals welke pagina's zijn bezocht. Wij gebruiken voor referentiemodel.nhg.org functionele cookies.

Deze cookies zijn nodig om referentiemodel.nhg.org goed te laten functioneren. Hiermee kijken we bijvoorbeeld of javascript kan worden gebruikt in de pagina.
Als u helemaal geen cookies wilt ontvangen, kunt u de instellingen van uw Internet browser aanpassen en het plaatsen van cookies volledig blokkeren. U kunt op "help" in het menu van de browser klikken om te zien hoe dit moet voor de browser op uw computer. Door alle cookies te verwijderen kan het mogelijk zijn dat niet alle onderdelen van referentiemodel.nhg.org werken.

2. Met wie delen wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld voor commerciële doeleinden. Wij verstrekken de persoonsgegevens die wij van u ontvangen niet aan derden. NHG kan derden inschakelen in het kader van de uitvoering van haar dienstverlening. Zo wordt referentiemodel.nhg.org gehost door een derde. Deze derden zijn bewerker van NHG. NHG maakt afspraken met bewerkers om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens adequaat wordt beschermd door deze partijen.

NHG zal uw persoonsgegevens verder niet verstrekken aan een derde die niet door NHG is ingeschakeld om het beoogde gebruik door gebruiker mogelijk te maken, tenzij NHG hiertoe gehouden is op grond van de wet.

3. Bewaartermijnen

De persoonsgegevens die u doorgeeft aan ons via de website worden niet langer dan noodzakelijk is voor het doeleinde bewaard.
Wij plaatsen cookies alleen zolang dat noodzakelijk is voor het doel van de cookie. De meeste cookies zullen aan het einde van de sessie worden verwijderd. Sommige cookies blijven meerdere sessies bestaan, omdat dit voor het doeleinde van het cookie noodzakelijk is.

4. Beveiliging van persoonsgegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of een andere vorm van onrechtmatige verwerking. Indien u een beveiligingsprobleem van referentiemodel.nhg.org vermoedt, kunt u dat melden bij privacymeldingen@nhg.org

5. Verwijzing naar andere websites

referentiemodel.nhg.org kan hyperlinks naar andere websites van derden bevatten. NHG is niet verantwoordelijk voor die websites en dit beleid heeft geen betrekking op die websites. Wij raden u aan het privacy- en cookiebeleid van deze websites door te nemen voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens op die websites.

6. Wijzigingen in ons privacy-beleid

We kunnen dit privacy beleid van tijd tot tijd wijzigen door hier een update van deze versie te plaatsen. Om op de hoogte te blijven raden we u aan deze pagina’s regelmatig te bezoeken.

7. Uw rechten

U heeft het recht NHG te verzoeken om inzage te geven in uw persoonsgegevens, deze te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen. Hiervoor kunt u contact opnemen met ons via het e-mailadres: referentiemodel@nhg.org.