Copyright

Het copyright op alle content berust bij het NHG. U mag deze downloaden voor eigen gebruik, maar het is niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van het NHG gepubliceerde bestanden of gedeelten daarvan over te  nemen, te (doen) publiceren of anderszins openbaar te maken of te verveelvoudigen.