Contact

Het programma Informatisering Huisartsenzorg vervult een belangrijke kerntaak van het NHG: het faciliteren van ICT in de huisartsenzorg.

Dit doen we met het ondersteunen van het digitale beheer en uitwisseling van patiëntgegevens. We brengen communicatierichtlijnen en informatiestandaarden uit en we maken hulpmiddelen om digitale processen te faciliteren in de huisartsenpraktijk. U vindt deze richtlijnen en producten op deze pagina van het NHG.

Standaardisatie van gegevensopslag en eenduidige gegevensuitwisseling binnen de eerstelijnszorg zijn belangrijk voor het bieden van optimale patiëntenzorg. Met de onafhankelijke ontwikkeling van communicatierichtlijnen en werkbare oplossingen draagt het NHG hieraan bij. Meer hierover vindt u op deze pagina van het NHG.

Contact opnemen

Voor informatie en vragen over het programma Informatisering Huisartsenzorg, het HIS-Referentiemodel en de NHG-Tabellen kunt u contact opnemen via:

E-mail: referentiemodel@nhg.org
Telefoonnummer: 088 – 506 5500

Adres Nederlands Huisartsen Genootschap

Postadres:

Postbus 3231
3502GE Utrecht

Bezoekadres:

Mercatorlaan 1200
3528 BL  Utrecht

Domus Medica is goed bereikbaar met zowel openbaar vervoer als auto: Routebeschrijving

NHG contactpagina

Meer contactinformatie vindt u op de contactpagina van het NHG.