Medisch gegeven Overige overgevoeligheid

Publieksversie

Een overige overgevoeligheid staat los van medicatiebewaking. Voorbeeld is een allergie voor wespensteken.

Overige overgevoeligheid

Een allergie of intolerantie voor een agens dat niet in een geneesmiddel voorkomt.

N.B. De agens komt niet voor in de G-standaard.