Praktijkdossierdeel Toegangslog

Publieksversie

Het toegangslog wordt gebruikt om achteraf na te gaan of er onrechtmatige toegang tot patiëntgegevens is geweest. Hiervoor kunnen een drietal overzichten worden gebruikt: op het niveau van een patiëntendossier, een medewerker en de huisartsenpraktijk.

Het doel van het loggen van toegang tot patiëntendossiers is om achteraf te kunnen vaststellen welke inzage in dossiers er is geweest. Bij iedere toegang tot een patiëntendossier wordt een toegangslogregel geschreven in de toegangslog. De toegangslogregel bevat informatie om te kunnen nagaan of de toegang rechtmatig of onrechtmatig is geweest. 

Het schrijven van een toegangslogregel gebeurt op de achtergrond. Ook wanneer informatie uit een dossier wordt geëxporteerd zonder dat deze is geanonimiseerd, zal een toegangslog worden vastgelegd. In een toegangslog wordt onder andere vastgelegd wie gepoogd heeft toegang te krijgen tot welk dossier en op welk moment. Ook is in de toegangslog terug te zien wanneer een gebruiker afgeschermde gegevens toch heeft ingezien. De gegevens in de toegangslog kunnen worden getoond door middel van overzichten.

De ‘toegangslogverantwoordelijke’ houdt toezicht over de toegangslog. Dit zal een van de medewerkers van de praktijk zijn, zoals bijvoorbeeld een van de huisartsen. 

Er zijn drie soorten overzichten: 

  • Overzicht inzage in een patiëntendossier. Dit overzicht toont van een specifieke patiënt wie, wanneer zijn dossier heeft ingezien. 
  • Dagoverzicht inzage via praktijk. Dit geeft een overzicht van de medewerkers van een praktijk en hoeveel dossiers zij hebben ingezien of opgevraagd en of patiëntinformatie is verstuurd. Van daaruit kan worden ‘doorgeklikt’ naar een specifieke medewerker.
  • Overzicht inzage door medewerker. Dit overzicht toont van een medewerker welke patiëntendossiers hij heeft ingezien.

Begrippen