Praktijkdossierdeel Tabellen en keuzelijsten

Publieksversie

Vaste tabellen en keuzelijsten maken het invoeren van medische gegevens gemakkelijker en zorgen er ook voor dat de gegevens gestandaardiseerd en eenduidig worden vastgelegd. Dat is belangrijk voor de communicatie, zowel intern als extern. Tabellen en/of keuzelijsten zijn beschikbaar waar vaste keuzemogelijkheden handig zijn. Binnen Tabellen en Keuzelijsten in het Praktijkdossier is de functionaliteit beschikbaar om keuzelijsten binnen het HIS te beheren.

Tabellen

Tabellen voor het HIS bevatten landelijk gestandaardiseerde keuzes en worden beheerd door een externe instantie, zoals het NHG of Z-Index. De tabellen, die door het NHG beheerd worden, zijn hier aangeduid met NHG-Tabellen. De updates in het HIS worden via de HIS-leverancier verzorgd. Omdat een tabel met gestandaardiseerde keuzes principe door derden wordt onderhouden, mag een gebruiker hierin geen wijzigingen aanbrengen.

Keuzelijst

Een keuzelijst hoort bij één soort medisch gegeven in het HIS. De keuzelijsten bevatten keuzes die binnen de praktijk zijn afgesproken. De gebruiker kan de keuzes in de keuzelijst aanvullen of verwijderen.

Keuzelijsten in aanvulling op standaardtabellen

​In de praktijk wordt een aanvulling op een tabel soms noodzakelijk geacht. Een praktijk kan in zo’n situatie een tabel met een ‘aanvullende keuzelijst’ uitbreiden. De aanvullende keuzelijst bestaat dan uit de keuzes die in de tabel ontbreken en die in de praktijk veel worden gebruikt.
Een aanvullende keuzelijst bij een tabel wordt niet automatisch aangepast als de tabel zelf een update krijgt. Het is denkbaar dat een eigen keuze op een later tijdstip standaard in de betreffende tabel wordt opgenomen. De gebruiker dient zelf in de gaten te houden of een keuzelijst wel of niet aangepast moet worden.
Er zijn aanvullende keuzelijsten mogelijk bij:

  • NHG-Tabel Soort derde;
  • NHG-Tabel Verrichtingen;
  • NHG-Tabel Diagnostische bepalingen;
  • NHG-Tabel Ingrepen en behandelingen.

 

Keuzelijsten niet in aanvulling op HIS-tabellen
Soms is er bij één soort medisch gegeven in het HIS behoefte aan een keuzelijst waar helemaal geen standaardtabel voorhanden is. Hiervoor zijn in het referentiemodel keuzelijsten beschikbaar, die de gebruiker zelf kan aanvullen en wijzigen. Bij de volgende gegevens is een keuzelijst opgesteld:

Begrippen