Dossierdeel Familie-anamnese

Publieksversie

Onder familie-anamnese wordt vastgelegd welke aandoeningen voorkomen in de familie, die mogelijk relevant zijn bij de zorg voor de patiënt, nu of in de toekomst.

De familie-anamnese biedt een overzicht van de familie-anamnestische gegevens waarbij per aandoening wordt getoond bij welke familieleden de aandoening is geconstateerd. De familie-anamnese kan worden aangepast door familie-anamnestische gegevens toe te voegen of te wijzigen.

Beheerde Medische Gegevens:

Familie-anamnestisch gegeven

In een familie-anamnestisch gegeven wordt per aandoening vastgelegd bij welk familielid deze aandoening voorkomt, op welke leeftijd de aandoening bij het familielid is geconstateerd en op welke leeftijd die daaraan is overleden. Ook bestaat de mogelijkheid om de afwezigheid van bepaalde ziekten in de familie vast te leggen. Het is niet verplicht alle gegevens in te voeren, omdat deze niet altijd allemaal bekend zijn.

Meer over Familie-anamnestisch gegeven

Begrippen