Dossierdeel Sociale gegevens

Publieksversie

In Sociale Gegevens worden sociale omstandigheden beschreven die van invloed kunnen zijn op de gezondheidstoestand van of de zorg voor de patiënt.

Sociale gegevens kunnen van invloed zijn op de klachten of aandoeningen van een patiënt. Zo kan de woonsituatie (bijvoorbeeld een vochtig, oud huis) van belang zijn bij astmatische klachten of kan het beroep een rol spelen bij specifieke aandoeningen bij mensen die beroepshalve met dieren werken (vogelgriep). Sociale gegevens kunnen ook van invloed zijn op de communicatie met de patiënt: 'spreekt niet of nauwelijks Nederlands'. Andere sociale gegevens die van belang zijn voor de zorg, zijn bijvoorbeeld levensovertuiging of fysieke beperkingen en het gebruik van hulpmiddelen.

Voorheen vielen in het HIS-Referentiemodel ook wensen rondom behandeling (bijvoorbeeld geen bloedtransfusie) en wilsbeschikking onder sociale gegevens. Deze staan nu beschreven onder het thema Wilsbeschikking en het dossierdeel Behandelgrenzen.

Beheerde Medische Gegevens:

Sociaal gegeven

Een sociaal gegeven wordt vastgelegd als een tekstuele beschrijving bij een onderwerp, bijvoorbeeld ‘oud, vochtig huis’ bij het onderwerp ‘woonsituatie’.

Meer over Sociaal gegeven

Begrippen