Praktijkdossierdeel Systeeminstellingen

Publieksversie

Bij systeeminstellingen kunnen voorkeursinstellingen worden ingesteld op praktijkniveau of op het niveau van een medewerker. Ook de praktijkgegevens vallen onder systeeminstellingen.

Voorkeursinstellingen zijn onder andere:

  • voorkeurslijst voor medicatie (per medisch medewerker)
  • sjablonen voor uitgaande brieven
  • wel of niet tonen van de inhoud van bepaalde gegevens in het deelcontactenoverzicht

In het HIS zijn hiervoor standaardinstellingen beschikbaar, maar de praktijkmedewerkers kunnen eigen voorkeursinstellingen door de systeembeheerder in het HIS laten vastleggen. Bij het aanpassen van de standaard systeeminstellingen is vooral het maken van afspraken binnen de praktijk van belang.

Beheerde Medische Gegevens:

Huisartsenpraktijk

De gegevens van de huisartsenpraktijk, zoals de organisatienaam, adresgegevens en contactgegevens worden beheerd in de systeeminstellingen.

Meer over Huisartsenpraktijk