Praktijkdossierdeel Queries

Publieksversie

Een gebruiker van een HIS moet overzichten kunnen maken van gegevens van meerdere patiënten. Dat kan zijn voor preventie, opsporing, indicatoren, jaarverslag, extern onderzoek, of intern onderzoek naar handelen en kwaliteit van zorg in de eigen praktijk.

De gebruiker wil in deze gevallen patiënten met bepaalde kenmerken in het HIS selecteren. Hiervoor stelt hij een zoekopdracht (query) op. In een query geeft de gebruiker aan om welke patiënten het gaat (selectie), wat voor gegevens van deze patiënten moeten worden getoond en hoe het overzicht moet worden geordend. 

Een voorbeeld van een zoekopdracht is: Selecteer alle patiënten met een laatst gemeten systolische bloeddruk boven 120 mmHg of een diastolische bloeddruk boven 95 mmHg die een positieve familie-anamnese voor hart- en vaatziekten hebben. Maak een overzicht van de geselecteerde patiënten met vermelding van naam, geslacht, geboortedatum en de hoogte van de systolische en diastolische bloeddruk, gesorteerd op naam.

Zoekopdracht (Query)

Belangrijk is dat de gebruiker de zoekopdracht goed specificeert: welke selectiecriteria in precies welk onderdeel van het Patiëntendossier. De zoekopdracht moet bijvoorbeeld niet luiden: ‘Zoek alle patiënten met ICPC-code T90 in het dossier’, maar: ‘Zoek alle patiënten met ICPC-code T90 in de familie-anamnese’, of ‘met ICPC-code T90 in de titels van de episodes’ . Het systeem moet een eenvoudige manier aanbieden om zowel eenvoudige als complexere queries samen te stellen om daarmee de gewenste overzichten te maken.

De gegevens in het overzicht kunnen ook uit berekeningen bestaan, bijvoorbeeld het gemiddelde van de laatste drie gemeten systolische bloeddrukwaarden of het aantal patiënten met een systolische bloeddruk boven 120 mmHg. 

De gebruiker kan de zoekopdracht opslaan. Dit is handig om later dezelfde zoekopdracht (eventueel na aanpassing) opnieuw te kunnen gebruiken. Het systeem maakt op basis van de zoekopdracht een overzicht aan van alle gegevens die voldoen aan de zoekopdracht. De gebruiker kan dit zoekresultaat verder bewerken.

Zoekresultaat (Query-resultaat)

De zoekopdracht wordt samen met het resultaat opgeslagen. Daardoor is later te zien hoe het resultaat tot stand is gekomen.

In het onderdeel Queries zijn de functies beschikbaar die de praktijkmedewerkers ondersteunen bij het maken en opslaan van queries en het terugvinden van opgeslagen queries. Het systeem zorgt ervoor dat queries uitvoerbaar zijn en tot resultaten leiden.

Functionaliteit

Functie openen

Bij het openen van het onderdeel Queries ziet de gebruiker

  • een "lege matrix" voor de invoer van een nieuwe query
  • een overzicht van opgeslagen queries

Verder heeft bij toegang tot een lijst met query-resultaten. 

Beheerde Medische Gegevens:

Query

In een query ligt de opdracht vast om welke patiënten het gaat (selectie), wat voor gegevens van deze patiënten moeten worden getoond en hoe het overzicht moet worden geordend. Door de query uit de voeren, maakt het systeem het gewenste overzicht.

Meer over Query

Query-resultaat

Een query-resultaat kan geselecteerd, getoond, afgedrukt, verstuurd of verwijderd worden. Een query-resultaat kan als basis dienen voor verdere bewerking b.v. voor protocollen, preventie, indicatoren, jaarverslag, extern en intern onderzoek.

Meer over Query-resultaat

Begrippen