Dossierdeel Persoonlijke aantekeningen

Publieksversie

Een zorgverlener heeft soms de behoefte (tijdelijk) iets vast te leggen over een patiënt zonder dat hij deze aantekeningen/gedachten/overwegingen in het Medisch dossier wil zetten. In Persoonlijke aantekeningen legt een praktijkmedewerker aantekeningen bij een patiënt vast. Deze dienen als geheugensteun bij het hulpverleningsproces.

Aantekeningen horen bij een patiënt en zijn daarom wel onderdeel van het Patiëntendossier, maar niet van het Medisch dossier. Het zijn ‘werkaantekeningen’ van de zorgverlener en daarmee juridisch ook zijn eigendom en niet van de patiënt. Op juridische gronden zijn de aantekeningen alleen door de invoerder zelf in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Hierdoor is de functionaliteit beperkt: de aantekeningen kunnen niet gedeeld worden met andere medewerkers in de praktijk.

Bij het versturen van het Medisch dossier van een patiënt naar een volgende huisarts gaan de aantekeningen niet mee. Bij het overlijden van de patiënt, of het vertrek van de zorgverlener uit de praktijk (door bijvoorbeeld pensioen) vervallen de persoonlijke aantekeningen.

 

Beheerde Medische Gegevens:

Persoonlijke aantekening

Een persoonlijke aantekening bevat een werkaantekening van de zorgverlener. Een persoonlijke aantekening kan niet gedeeld worden met andere medewerkers in de praktijk. Het behoort dan ook niet tot het Medische Dossier.

Meer over Persoonlijke aantekening

Begrippen