U bent hier

Landelijke preventieprogramma's

publieksversie 2020

Voor de landelijke preventieprogramma's Grieppreventie en Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker zijn alle mogelijke preventiestappen beschreven in richtlijnen en draaiboeken. De preventiestappen voor het landelijke preventieprogramma's Griepvaccinatie zijn door het NHG in een tabel verwerkt.

Het preventieprogramma Grieppreventie is uitgewerkt door Stichting Nationaal Programma Grieppreventie (SNPG). De preventiestappen voor dit preventieprogramma zijn zodanig in een tabel verwerkt (NHG-Tabel Preventieprogamma Influenzavaccinatie (tabel 60), dat uitvoering van het programma ondersteund kan worden door het HIS. Met de toekomstige ondersteuning van andere preventieprogramma’s door het HIS is bij deze uitwerking in het HIS-referentiemodel rekening gehouden.

De preventiestappen voor de landelijk preventieprogramma's Grieppreventie worden op praktijkniveau verder ingevuld: wie gaat wat doen en wanneer.

printvriendelijkUse ctrl + p to print the page