U bent hier

Reden van voorschrijven

publieksversie 2020

Wettelijk is bepaald dat bij bepaalde geneesmiddelen de reden van voorschrijven moet worden gecommuniceerd van de voorschrijver naar de apotheek, zodat de apotheek zijn medicatiebewaking goed kan uitvoeren.

De geneesmiddelen, waarbij de reden van voorschrijven moet worden gecommuniceerd van de voorschrijver naar de apotheek, zijn gekenmerkt in de G-Standaard. Wanneer de huisarts een medicatieafspraak vastlegt met een geneesmiddel dat het kenmerk heeft, maakt het systeem hem er op attent dat de reden van voorschrijven moet worden vastgelegd. Het systeem toont een lijst met mogelijke redenen voor dit middel, waarbij de ICPC van de episode (indien bekend) als default wordt getoond. Indien de ICPC van de episode niet in het rijtje van mogelijke redenen voorkomt, wordt de voorschrijver daarop geattendeerd. De huisarts legt de van toepassing zijnde reden vervolgens expliciet vast met de gekozen ICPC bij de medicatieafspraak. Wanneer de huisarts een verstrekkingsverzoek stuurt naar de apotheek wordt de bijbehorende medicatieafspraak met de reden van voorschrijven meegestuurd.

printvriendelijkUse ctrl + p to print the page