HIS-Referentiemodel

Het HIS-Referentiemodel is bedacht vanuit de huisartsenzorg. Daarmee schept het een beeld wat de huisarts van een HIS mag verwachten, zodat het hem ondersteunt bij het beheer van patiëntendossiers. Het biedt HIS-leveranciers een leidraad hoe ze hun systeem moeten inrichten, zodat niet alles opnieuw bedacht hoeft te worden

​Waarom is een HIS-Referentiemodel nodig?

Het HIS-Referentiemodel beschrijft de structuur van het patiëntendossier en de daarin vastgelegde gegevens met daarbij de functionaliteit om het dossier te beheren. Daarmee biedt het HIS-Referentiemodel met de bijbehorende NHG-tabellen en de richtlijn ADEPD het kader voor uniforme registratie in de huisartsenzorg.

Uniforme registratie is een belangrijke voorwaarde om kwaliteit van zorg te optimaliseren. Enkele voorbeelden zijn:

  • De huisarts weet de informatie in het dossier terug te vinden, ook wanneer hij (bijvoorbeeld als waarnemer) binnen een ander HIS kijkt, dan waar hij aan gewend is.
  • Voor elektronische communicatie tussen huisartsen onderling is uniforme registratie een basisvoorwaarde. Dat geldt ook voor elektronische communicatie tussen de eerste en tweede lijn en tussen de huisarts en andere eerstelijns disciplines.
  • Om spiegelinformatie te creëren is het noodzakelijk dat gegevens uit verschillende systemen van verschillende huisartsen met elkaar vergeleken kunnen worden. Dat is alleen mogelijk bij uniforme registratie.
  • Voor het selecteren (en benaderen) van specifieke patiëntengroepen bijvoorbeeld voor preventie is uniformiteit bij het registreren van verschillende preventiestappen van belang.

De veranderingen in de zorg vragen steeds meer van een HIS. Zo wordt steeds meer informatie vastgelegd en uitgewisseld. Deze toenemende hoeveelheid informatie vraagt om meer functionaliteit van het HIS om het overzicht te behouden en het dossier te beheren. Het HIS-Referentiemodel wordt daarom steeds aangepast. 

Voor wie is het HIS-Referentiemodel bedoeld?

Het HIS-Referentiemodel bevat voor een deel openbare informatie, de publieksversie, en een verdere uitwerking van het model dat alleen voor licentiehouders toegankelijk is, de volledige versie.

De volledige versie van het HIS referentiemodel is vooral bedoeld voor software-leveranciers. Het beschrijft een HIS tot op een technisch niveau. De volledige versie van het HIS-Referentiemodel is verkrijgbaar na het sluiten van een licentieovereenkomst met het NHG.

De openbare publieksversie is vooral gericht op huisartsen met belangstelling voor ICT. De publieksversie kan bijvoorbeeld door de huisarts als onderlegger gebruikt worden bij overleggen met software-leveranciers over de inrichting van het systeem. Ook voor geïnteresseerden in elektronische patiëntendossiers (EPD) in andere domeinen van de zorg en voor onderzoekers (bijvoorbeeld van huisartsregistratienetwerken) bevat de publieksversie nuttige informatie want:

  • Huisartsen in Nederland hebben meer dan twintig jaar ervaring met het gebruik van een EPD in hun praktijk.
  • Huisartsen lopen bij het gebruik van informatiesystemen tegen dezelfde problemen aan als andere aanbieders van zorg (bijvoorbeeld de problematiek rond de toegang tot en het gebruik van patiëntgegevens door meerdere zorgverleners binnen één organisatie in relatie tot garanties op de vertrouwelijke omgang met deze gegevens).
  • Zorgverleners kunnen beter samenwerken als zij enige kennis hebben van de informatiesystemen die zij gebruiken en van de concepten die daarin zijn verwerkt.