Uitgangspunten

Bij de ontwikkeling van het HIS-Referentiemodel worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

  • Episodegerichte registratie is het leidend principe voor ordening
  • Dubbele registratie is ongewenst
  • Het model beperkt zich tot functionele eisen en een informatiemodel
  • De beschrijving voor softwareleveranciers is eenduidig

Episode-gericht registratie voor ordening dossier

Voor de medisch inhoudelijke ordening van het dossier wordt episode-gerichte registratie gebruikt. Daarmee is voor iedereen duidelijk welke gegevens medisch gezien bij elkaar horen. De functionaliteit is van hieruit beschreven.

Dubbele registratie is ongewenst

Feit is dat dubbele registratie leidt tot inconsistenties en dat het bij elektronische communicatie problemen oplevert. Dubbele registratie is daarom niet gewenst . Daarom zijn ook de voorgeschiedenis en ruiters niet (meer) beschreven in het HIS-referentiemodel. De gegevens uit de historie van de patiënt worden immers al elders in het medisch dossier opgeslagen, zoals bij episodes en behandelingen.

Functionele eisen en informatiemodel

Eisen uit vroegere versies van het HIS-Referentiemodel bleken bij nadere beschouwing vaak een mengeling te zijn van functionele eisen, bedieningseisen, performance-eisen en presentatie-eisen. Door de beschrijving in te steken vanuit de indeling en de gewenste ondersteuning bij het werken met het dossier, wordt nu alleen de functionaliteit en de structuur van gegevens beschreven. 

De kernfunctionaliteit van een HIS is het beheer van het medisch dossier van de patiënt. Om beter inzage te krijgen welke informatie op welke manier wordt vastgelegd in het dossier zijn de medische gegevens beschreven in UML-klassen. Daarbij zijn eigenschappen van de klassen vastgesteld, maar niet uitgewerkt tot het gedetailleerde niveau van data-elementen. 

Eenduidige beschrijving voor softwareleveranciers

Door het gebruik van Unified Modelling Language (UML) wordt gestreefd naar een eenduidige beschrijving van de functies van het HIS, die voor software-leveranciers helder is. Hierbij zijn alleen die onderdelen van UML toegepast die nodig zijn om de gewenste functionaliteit te beschrijven. De gegevens worden beschreven in klassen en hun relaties worden weergeven in diagrammen. De functionaliteit rondom de registratie van gegevens is beschreven als methodes bij de klassen.