U bent hier

Uitgangspunten

7 april, 2016

Bij de ontwikkeling van het HIS-Referentiemodel worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

  • Episodegerichte registratie is het leidend principe voor ordening
  • Dubbele registratie is ongewenst
  • Het model beperkt zich tot functionele eisen en een informatiemodel
  • De beschrijving voor softwareleveranciers is eenduidig

Episode-gericht registratie voor ordening dossier

Voor de medisch inhoudelijke ordening van het dossier wordt episode-gerichte registratie gebruikt. Daarmee is voor iedereen duidelijk welke gegevens medisch gezien bij elkaar horen. De functionaliteit is van hieruit beschreven.

Dubbele registratie is ongewenst

Feit is dat dubbele registratie leidt tot inconsistenties en dat het bij elektronische communicatie problemen oplevert. Dubbele registratie is daarom niet gewenst . Daarom zijn ook de voorgeschiedenis en ruiters niet (meer) beschreven in het HIS-referentiem