Overzicht Medische samenvatting

Publieksversie

De Medische samenvatting is een onderdeel van het Medisch dossier. Het bevat geen ‘eigen’ informatie, maar biedt een overzicht van belangrijke medische gegevens vanuit verschillende dossierdelen van één patiënt. 

Zo’n overzicht is belangrijk om snel een totaalindruk van een patiënt te krijgen, wanneer de zorgverlener niet goed bekend is met de patiënt. Dit geldt bijvoorbeeld voor een waarnemer, een coassistent of huisarts in opleiding die onbekend is met de patiënten in de praktijk. Een patiënt die niet vaak het spreekuur bezoekt of niet altijd dezelfde huisarts consulteert (bijvoorbeeld bij een parttime werkende huisarts) is relatief onbekend voor de eigen huisarts.

Van sommige onderwerpen is het van belang te weten welke informatie is vastgelegd, in andere gevallen volstaat het te weten óf er informatie is vastgelegd.

De Medische samenvatting kan op elk gewenst moment door de gebruiker worden opgeroepen.

Weergave welke informatie is vastgelegd

In het overzicht (relatief) onbekende patiënt wordt de volgende informatie getoond:

Persoonsgegevens

 • achternaam
 • roepnaam
 • geslacht
 • geboortedatum 
 • telefoonnummer
 • verblijfadres
 • categorie patiënt (zie NHG-Tabel Categorie patiënt)
 • BSN
 • zorgverzekering
 • of een patiënt onderdeel is van een meerling.

Lezenswaardige gegevens

 • alle medische gegevens die een actuele leeswaarde hebben voor de ingelogde medewerker

Hierbij wordt getoond wanneer en door wie dat is gekenmerkt en tot wanneer de informatie lezenswaardig is. Bij selectie van het gegeven wordt het gegeven getoond in het betreffende dossierdeel.

Episodes

In het overzicht wordt informatie getoond over:

 • Alle open episodes. Episodes met een attentievlag worden bovenaan getoond. 
 • Alle afgesloten episodes met attentiewaarde. Deze worden onderscheiden van de open episodes met attentiewaarde.

Episodes, die onder dezelfde bundel vallen, worden bij elkaar getoond. Daarnaast kan een medisch medewerker de volgorde van de episodes zelf aanpassen. Voor meer details verwijzen we naar dossierdeel episodes. 

Van deze episodes is zichtbaar:

 • of het een open of gesloten episode betreft
 • de volledige episodetitel (episode-naam en episode-ICPC)
 • de tekst van het Beleid als er een actueel beleid is vastgelegd
 • de begindatum van de aandoening
 • de datum van het laatste deelcontact binnen de episode.

Medicatie

Van actuele medicatieafspraken wordt het geneesmiddel getoond.

Profylaxe

Van profylaxe zijn de omschrijvingen zichtbaar.

Behandelingen

Van behandelingen met een attentiewaarde is de omschrijving zichtbaar.

Uitslagen

De datum wordt getoond van de laatste relevante uitslag. 
Als relevante Uitslagen beschouwen we:

 • Anamnestische uitslag
 • Lichamelijke meting
 • Labuitslag
 • Uitslag beeldvormend onderzoek
 • Functionele uitslag
 • Deelname aan ketenzorg

Correspondentie

De datum van de laatste brief is zichtbaar.

Familieanamnese

Een familie-anamnestisch gegeven wordt weergegeven als er sprake is van een positieve familieanamnese (aandoening wel aanwezig). Daarbij wordt getoond:

 • de aandoening
 • de familierelatie

Weergave of informatie is vastgelegd

Van sommige gegevens volstaat de informatie dat er informatie is vastgelegd of niet. Dit geldt voor de volgende gegevens:

 • Contra-indicaties
 • Medicatie-overgevoeligheden
 • Sociale gegevens
 • Behandelgrenzen

Volledigheid

Als de patiënt heeft aangegeven dat alleen de medisch medewerkers bepaalde gegevens mogen inzien, zijn deze voor gebruikers met een ander medewerkersniveau niet zichtbaar. In die gevallen wordt wel duidelijk aangegeven dat het overzicht (relatief) onbekende patiënt niet volledig is.

Snelle toegang tot verdiepende informatie

Vanuit alle hierboven beschreven gegevens is het mogelijk om snel toegang te krijgen tot meer verdiepende informatie door naar de achterliggende dossierdelen te gaan .

 

Begrippen