Dossierdeel Persoonsgegevens

Publieksversie

De administratieve gegevens van de patiënt en de aanvullende contactgegevens zijn binnen het patiëntendossier in het dossierdeel persoonsgegevens te bekijken.

In het dossierdeel Persoonsgegevens kunnen de administratieve gegevens, zoals NAW-gegevens, verzekeringsgegevens en telefoonnummers worden ingezien. Ook de geboortedatum en geslacht vallen hier onder, hoewel deze ook van medisch belang zijn. Andere sociale gegevens, die medisch gezien van belang zijn om vast te leggen over de patiënt, zoals beroep en opleiding of contactpersonen, vallen verder onder Additioneel. Het in- en uitschrijven van patiënten valt ook buiten scope van dit dossierdeel. Die functionaliteit is beschreven bij het onderdeel Patiëntenadministratie binnen het Praktijkdossier.

Beheerde Medische Gegevens:

Patiënt

Bij een patiënt zijn de identificerende en administratieve gegevens van een patiënt vastgelegd. 

Meer over Patiënt

Aanvullende contactgegevens

Aanvullende contactgegevens zijn van belang voor de zorg omdat ze de actuele bereikbaarheid van de patiënt weergeven. Te denken valt aan mensen die op verschillende adressen kunnen verblijven zoals kinderen van gescheiden ouders: ‘ma/di bij oma, wo/do/zo bij moeder, vrij/za bij vader’.

Meer over Aanvullende contactgegevens