U bent hier

Dossierdeel Persoonsgegevens

publieksversie 2022

De administratieve gegevens van de patiënt en de aanvullende contactgegevens zijn binnen het patiëntendossier in het dossierdeel persoonsgegevens te bekijken.

In het dossierdeel Persoonsgegevens kunnen de administratieve gegevens, zoals NAW-gegevens, verzekeringsgegevens en telefoonnummers worden ingezien. Ook de geboortedatum en geslacht vallen hier onder, hoewel deze ook van medisch belang zijn. Andere sociale gegevens, die medisch gezien van belang zijn om vast te leggen over de patiënt, zoals beroep en opleiding of contactpersonen, vallen verder onder Additioneel. Het in- en uitschrijven van patiënten valt ook buiten scope van dit dossierdeel. Die functionaliteit is beschreven bij het onderdeel Patiëntenadministratie binnen het Praktijkdossier.

Beheerde Medische Gegevens:

printvriendelijkUse ctrl + p to print the page