U bent hier

Bouwstenen voor het medicatieproces

28 juni, 2017

publicatiedatum: 
2014
auteurs: 
Westerhof, R.K.D. Grandia, L
organisatie: 
NHG KNMP Z-Index
publicatietype: 
rapport

Vanaf eind 2012 tot begin 2014 hebben het NHG, de KNMP en Z-Index het project ‘Bouwstenen voor het medicatieproces’ uitgevoerd. Het resultaat is een model dat een oplossing biedt voor allerlei knelpunten rondom medicatiegegevens. Aanleiding voor het project was dat verschillende gremia vragen naar oplossingen voor problemen rondom de registratie en uitwisseling van medicatiegegevens.

Dit zijn problemen zoals:

Het wijzigen of staken van medicatie kan vaak niet op een intuïtieve wijze worden vastgelegd en uitgewisseld; het dossier is daardoor vaak niet op orde.
De werkwijze rondom baxtermedicatie levert een grote hoeveelheid afleverberichten op waarin de huisarts relevante informatie moeilijk kan vinden. De huidige werkwijze met autorisatieformulieren houdt in dat er dubbel geregistreerd wordt, wat makkelijk tot fouten leidt.
De huisarts ervaart de opsomming van voorschriften en afleverberichten veelal als onoverzichtelijk; het is vaak moeilijk relevante historische informatie te vinden.
De patiënt herkent vaak niet de met hem gemaakte afspraken in bijvoorbeeld een portaal.
Bij het uitvoeren van medicatiebewaking zijn begrippen als ‘actuele’ medicatie of ‘chronische’ medicatie vaak niet eenduidig uit andere gegevens af te leiden.

Medisch inhoudelijke en logistieke aspecten lopen door elkaar heen

De onderliggende oorzaak van deze problemen is dat medisch-inhoudelijke en logistieke aspecten door elkaar lopen in de registratie en communicatie. Het oplossen van deze problemen wordt bemoeilijkt doordat een eenduidig begrippenkader ontbreekt. Dat wil zeggen dat begrippen in verschillende situaties, in verschillende softwareapplicaties en door verschillende zorgverleners met een andere betekenis gebruikt worden.

Doelstelling

Het project kent twee doelstellingen: allereerst stellen we een eenduidig begrippenkader vast op basis van een conceptueel model. Vervolgens beschrijven we een globale oplossingsrichting door dat model toe te passen op scenario’s waarin zich problemen voordoen. Het resultaat is een solide basis om bijvoorbeeld een ontwerp voor een softwareapplicatie voor voorschrijvers of apothekers op te baseren.