Registratie en overdracht van geneesmiddelovergevoeligheden

publicatiedatum
auteurs

Koelewijn G, Harkes-Idzinga F

organisatie

Nicitz

publicatietype
richtlijn

Contra-indicaties worden steeds meer uitgewisseld tussen artsen en apothekers. Het is daarbij van belang dat begrippen op dezelfde wijze worden gehanteerd zowel in het spraakgebruik als in de werking van informatiesystemen.

Daarbij is het soms moeilijk om contra-indicaties die van andere zorgverleners komen goed op waarde te schatten. Met dat idee hebben het NHG, Nictiz, de KNMP, stichting healthbase, Z-Index, Federatie medisch specialisten deze richtlijn opgesteld.