Overzicht Uitwisseling

Publieksversie

Voor bepaalde situaties zijn richtlijnen voor gegevensuitwisseling afgesproken. Per situatie is een overzicht beschikbaar van de gegevens van de patiënt, die volgens de richtlijn uitgewisseld worden.

Overzichten voor uitwisseling bevatten per situatie de gegevens van de patiënt, zoals die volgens de betreffende richtlijn uitgewisseld dienen te worden. Ieder overzicht is ook ter inzage, wanneer de gegevens (nog) niet verstuurd zijn.
Aan de hand van een overzicht voor uitwisseling kan met de patiënt besproken worden welke gegevens ter inzage zijn voor anderen. Op basis daarvan zijn gegevens nog af te schermen, zodat zij niet mee gaan in de uitwisseling.

In het HIS zijn minimaal de volgende overzichten aanwezig.

Uitwisseling huisartswaarneming

​In de Richtlijn Gegevensuitwisseling huisarts en Huisartsenpost (HAP) is beschreven welke gegevens uitgewisseld worden in de huisartswaarneemsituatie. De kern wordt gevormd door een samenvatting van de recente medische gegevens. Denk hierbij aan episodes, laatste deelcontactverslagen, laatste uitslagen, etc..

Uitwisseling huisarts-specialist

Het overzicht Uitwisseling huisarts-specialist bevat de gegevens van de patiënt, die volgens de Richtlijn Informatie-uitwisseling tussen Huisarts en Specialist (HASP) uitgewisseld worden.

Uitwisseling huisarts – ambulancedienst

Het overzicht Uitwisseling huisarts-ambulancedienst bevat de gegevens van de patiënt, die volgens de Richtlijn Gegevensuitwisseling huisarts – ambulancedienst – afdeling Spoedeisende Hulp uitgewisseld worden.