U bent hier

Zorgproces Verwerking in de apotheek

publieksversie 2020

Op basis van het verstrekkingsverzoek en de bijbehorende medicatieafspraak, zal de apotheek met de patiënt een afspraak maken over het geneesmiddel en hoe dit te gebruiken: de toedieningsafspraak. Deze toedieningsafspraak lijkt op de medicatieafspraak van de huisarts, maar ziet er vaak net iets anders uit.

Bij de invulling van de toedieningsafspraak spelen verschillende overwegingen een rol. De apotheker kijkt bijvoorbeeld of het geneesmiddel gecombineerd kan worden met andere medicatie die de patiënt op hetzelfde tijdstip inneemt. Ook kijkt hij of het middel leverbaar is en wordt vergoed.

Een voorbeeld waar de toedieningsafspraak anders is dan de medicatieafspraak is de situatie waar de huisarts op maandag aan een patiënt met maagklachten omeprazol capsules van 20 mg voorschrijft in een dosering van eenmaal daags een capsule. Hij maakt hiervoor een medicatieafspraak. Op basis van deze medicatieafspraak stuurt de huisarts ook gelijk een verstrekkingsverzoek voor vijftien capsules naar de apotheek.

De patiënt kijkt de klachten nog even aan en gaat pas op woensdag naar de apotheek. De apotheker kiest voor Omecat capsules aangezien dit het preferentie middel van de verzekeraar van deze patiënt is (toedieningsafspraak) en geeft vijftien capsules mee (verstrekking).

In dit voorbeeld wijkt de datum van de toedieningsafspraak af van de afspraakdatum en is in de toedieningsafspraak specifiekere informatie over het merk toegevoegd aan de Medicatieafspraak van de arts.

printvriendelijkUse ctrl + p to print the page