Geplande onderwerpen

Er vindt jaarlijks afstemming plaats met de klankbordgroep welke onderwerpen aandacht moeten krijgen binnen het HIS-Referentiemodel.

In de vergadering van de klankbordgroep van mei 2023 is de lijst met onderwerpen voor het komende jaar als volgt vastgesteld: 

  1. Vervolg Multidisciplinair behandelplan  
  2. Aanvulling MDP: Relatie IZP en betrokkene/MDP 
  3. Vervolg patiëntvoorlichting 
  4. Nieuw Deelcontactenoverzicht (journaal)  
  5. Nieuw Digitale vaardigheden van de patiënt   
  6. Vervolg Automatisch afsluiten van episodes  
  7. Vervolg overdracht naar de huisartsenpost 
  8. Vervolg verwerking berichten vanuit de huisartsenpost  

Deze opgenomen lijst is korter dan andere jaren. Dit komt omdat een deel van de capaciteit van de werkgroep wordt ingezet voor de herbouw van de onderhoudsomgeving van het HIS-Referentiemodel.