U bent hier

Geplande onderwerpen

5 december, 2018

Er vindt jaarlijks afstemming plaats met de klankbordgroep welke onderwerpen aandacht moeten krijgen binnen het HIS-Referentiemodel.

In de vergadering van de klankbordgroep van mei 2022 is de lijst met onderwerpen voor het komende jaar als volgt vastgesteld:

1. Afronding Multidisciplinair behandelplan

2. Vervolg aanvraag herhaalrecepten (voorstel verstrekkingsverzoek/medicatieafspraak)

3. Vervolg Betrokkenheid interne medewerker/contactpersoon

4. Vervolg overzichtelijkheid van diagnostiek (meetwaardenscherm)

5. Oriëntatie overzichtelijkheid deelcontactenoverzicht.

6. Vervolg familieanamnese

7. Vervolg zelfmetingen van de patiënt

8. Vervolg (Aanvullende) informatie bij een aanvraag: oriëntatie wat je hierover vastlegt

9. Vervolg automatisch afsluiten van episodes

10. Overdracht naar de huisartsenpost

11. Verwerking van berichten vanuit de huisartsenpost

12. Oriëntatie aanvullende informatie bij episodetitel