U bent hier

Geplande onderwerpen

5 december, 2018

Er vindt jaarlijks afstemming plaats met de klankbordgroep welke onderwerpen aandacht moeten krijgen binnen het HIS-Referentiemodel.

De klankbordgroep heeft de volgende onderwerpen vastgesteld, die in 2020/2021 onder de loep worden genomen:

 1. Multidisciplinair overleg (MDO): behandelplan/zorgplan
 2. Vervolg overdracht binnen de huisartsenpraktijk: informatie over de patiënt die binnen de praktijk bij medewerkers onder de aandacht moet worden gebracht
 3. Vervolg verwerken van informatie in meerdere dossiers
 4. Kleine uitbreiding Behandelgrens: het toevoegen van informatie over met welke personen de behandelgrens is besproken;
 5. Onderhoud episodes: automatisch afsluiten episodes, ondersteuning toekennen deelcontact aan juiste episode en koppelen van gegevens aan meerdere episodes
 6. Door de zorgverlener verstrekte toelichting voor de patiënt bij een Uitslag (voor in PGO e.d.)
 7. Opnemen van Bijlagen binnen het dossier: bv een hartfilmpje als bijlage bij een uitslag
 8. Oriëntatie Uitslagen in samenhang met Contra-indicaties: een uitslag kan een reden zijn om een contra-indicatie vast te leggen (bv koppeling Diagnostische Bepaling en Contra-indicatie-aarden). Bij MFB’s worden zowel contra-indicaties als enkele specifieke uitslagen gebruikt. Is het nodig hier functionaliteit voor te beschrijven en hoe voorkomen we overlap?
 9. Oriëntatie koppeling ICPC/Behandeling en Profylaxe
 10. Oriëntatie aanvraag herhaalrecepten (voorstel verstrekkingsverzoek / medicatieafspraak): vraag die nu aan de orde is vanuit het Medicatieproces
 11. Oriëntatie Betrokkene: hoe houd je bij wie bij de zorg van de patiënt is betrokken, bijvoorbeeld de mantelzorger?