U bent hier

Afbakening van medicamenteuze behandeling

publieksversie 2020

Vanuit het Medicatieproces is er bij aanvang van de implementatie van medicatieafspraken een praktische keuze gemaakt over de reikwijdte van een medicamenteuze behandeling: deze is afgebakend op basis van het geneesmiddel op voorschrijfniveau van de eerste medicatieafspraak. Deze afbakening is daarmee nauwer dan verder beschreven in het HIS-Referentiemodel.

Als gevolg van deze afbakening zal er altijd een nieuwe medicamenteuze behandeling zal starten, wanneer de voorschrijver de sterkte van een geneesmiddel wijzigt.

De huisarts voert bijvoorbeeld een wijziging van metformine 500 mg 2 maal daags 2 tablet naar metformine 1000 mg 2 maal daags 1 tablet. Als gevolg van de praktische afspraak vanuit het Medicatieproces resulteert dit in het beëindigen van de oude medicamenteuze behandeling en het starten van een nieuwe medicamenteuze behandeling.

Voor de toedieningsafspraak geldt dit niet: een medicatieafspraak van metformine 1000 mg 2 maal daags 1 tablet en een daaronder liggende toedieningsafspraak van 500 mg, 2 maal daags 2 tabletten, vallen ook bij aanvang van de implementatie binnen dezelfde medicamenteuze behandeling.

Het HIS-Referentiemodel beschrijft een afbakening op de combinatie van werkzame stof en toedieningsweg, waarbij de invoerder verder bepaalt of het gaat om een nieuwe of bestaande medicamenteuze behandeling. Het aanpassen van de sterkte hoeft daarmee niet automatisch leiden tot een nieuwe medicamenteuze behandeling (tenzij de invoerder dit bewust zo heeft ingevoerd), maar dit zal door de HIS-leverancier (voorlopig) wel zo worden geïmplementeerd.

printvriendelijkUse ctrl + p to print the page