U bent hier

Effectieve periode

publieksversie 2020

Om te bepalen wat de actuele medicatieafspraken zijn, is het van belang om te kijken naar de periode waarin de afspraak daadwerkelijk van toepassing is. Het wijzigen en staken van medicatie (door het vastleggen van een nieuwe medicatieafspraak) heeft invloed op de geldigheid van eerder gemaakte afspraken binnen dezelfde medicamenteuze behandeling. Dat geldt ook wanneer een apotheek een toedieningsafspraak maakt op basis van een medicatieafspraak.

De medicatieafspraak (en ook de toedieningsafspraak) heeft naast de oorspronkelijk vastgelegde ingangsdatum, duur en einddatum, een aanvullende eigenschap: de effectieve periode. De effectieve periode bestaat uit de effectieve ingangsdatum, duur en effectieve einddatum. De effectieve periode beschrijft wanneer de afspraak uiteindelijk van toepassing is. Bij het invoeren van de medicatie- of toedieningsafspraak is de effectieve periode gelijk aan de ingangsdatum, duur en einddatum van de afspraak. Door wijzigen, staken of een toedieningsafspraak verandert de effectieve periode.

Wijzigen of staken

Stel, op 10 juni 2017 is de volgende medicatieafspraak met de patient gemaakt:

  • Beclometason aerosol 100 microg/dosis inh; 2 maal daags 1 inhalatie; van 10 juni 2017 voor onbepaalde duur.

Omdat de astma niet voldoende is gereguleerd spreekt de huisarts op 13 augustus 2018 met de patiënt een verhoging van de dosering af:

  • Beclometason aerosol 100 microg/dosis inh; 2 maal daags 2 inhalaties; van 13 augustus 2018 voor onbepaalde duur.

Voor de patiënt is impliciet duidelijk dat met ingang van de nieuwe afspraak de oude afspraak niet meer van toepassing is. Voor het HIS werkt dat hetzelfde, wanneer de nieuwe afspraak wordt vastgelegd binnen dezelfde medicamenteuze behandeling.

Bij een wijziging is de effectieve einddatum van de actuele medicatieafspraak gelijk aan de ingangsdatum van de nieuwe medicatieafspraak. Het staken van medicatie werkt op een vergelijkbare wijze: met ingang van de nieuwe medicatieafspraak, vervalt de vorige.

Toedieningsafspraak

Stel, op 27 januari 2018 is de volgende medicatieafspraak met de patiënt gemaakt:

  • Nitrofurantoïne capsule 50 mg; 4 maal daags 1 capsule; vanaf 27 januari gedurende 5 dagen.

Daarbij doet de huisarts een verstrekkingsverzoek aan de apotheek.

De patiënt komt twee dagen later bij de apotheek. De apotheek bekijkt de medicatieafspraak en maakt op 29 januari de volgende toedieningsafspraak:

  • Nitrofurantoïne MC Actavis capsule 50 mg; 4 maal daags 1 capsule; vanaf heden gedurende 5 dagen.

Voor de huisarts en de patiënt is impliciet duidelijk dat de medicatieafspraak in dezelfde periode van toepassing is als de toedieningsafspraak. Voor het HIS werkt dat hetzelfde. Het HIS zal de effectieve periode van de medicatieafspraak aanpassen, zodat deze overeenkomt met de ingangsdatum, duur en einddatum van de nieuwe toedieningsafspraak die in het kader van de medicatieafspraak is gemaakt.

printvriendelijkUse ctrl + p to print the page