Medisch gegeven Consult-aanvraag

Publieksversie

De consultaanvraag kan online door de patiënt worden gedaan (online afspraak) of mondeling (telefonisch of aan de balie). Daarbij kan de reden worden aangegeven.

Wanneer de patiënt een afspraak maakt voor een consult met de huisarts of een andere praktijkmedewerker, leidt dit na het beoordelen van een praktijkmedewerker tot een Consult-aanvraag in het dossier. De Consult-aanvraag bevat de reden voor de afspraak, voor wanneer de patiënt de afspraak heeft aangevraagd (in het geval van een online afspraak) en voor wanneer de afspraak is gepland (door de medewerker van de praktijk). Zodra het consult heeft plaatsgevonden is de Consult-aanvraag niet meer relevant voor het dossier en wordt het verwijderd. Informatie uit de Consult-aanvraag (reden van afspraak, aanvraagdatum en degene die reden heeft ingevoerd) wordt overgenomen in het medisch gegeven Reden voor afspraak, dat bij het contact wordt vastgelegd.

Consult-aanvraag

De aanvraag voor een afspraak met de huisarts of andere praktijkmedewerker, inclusief de beoordeling (triage) ervan.

De consult-aanvraag kan online worden gedaan (online afspraak) of door rechtstreeks contact met de assistent (bij de balie of aan de telefoon). De consult-aanvraag is een tijdelijk proces-item en verdwijnt nadat het aangevraagde contact heeft plaatsgevonden.