Praktijkdossierdeel Communicatie met patiënten

Publieksversie

Vanuit het praktijkdossierdeel Communicatie met patiënten kan de zorgverlener binnengekomen vragen van zijn patiënten zien en afhandelen.

Vanuit dit praktijkdossierdeel heeft de zorgverlener overzicht over de e-consult-aanvragen. Dit zijn de vragen die patiënten digitaal hebben gesteld. Deze zijn in het praktijkdossierdeel Berichten automatisch aan de juiste patiënt gekoppeld.

De zorgverlener kan via dit dossierdeel e-consult-aanvragen beantwoorden. Daarbij opent het systeem het dossier van de patiënt en het dossierdeel Deelcontacten. De arts legt het antwoord op de vraag vast in het medische gegeven Patiëntinformatie. Hiermee wordt er in het dossier van de patiënt ook een contact vastgelegd met contactwijze e-consult.

Begrippen