Begrip Patiëntinformatie

Publieksversie

Letterlijke teksten die uitgewisseld wordt tussen huisarts en patiënt binnen een e-consult.

Bij een e-consult met een expliciete vraag van de patiënt: informatie van de patiënt (vraag en omschrijving klachten) en het antwoord van de huisarts. Bij een e-consult over een vraag die eerder in een direct contact is gesteld: alleen het antwoord van de huisarts.