Thema Taken

Publieksversie

Het vastleggen van taken in het medisch dossier van een patiënt biedt de mogelijkheid van controle op uitvoering én overdracht van medisch relevante acties.

Inleiding

In de zorg voor een patiënt is het soms gewenst een taak vast te kunnen leggen en op uitvoering daarvan te kunnen controleren, denk bijvoorbeeld aan het controleren van de nierfunctie over zes weken naar aanleiding van een ontvangen ontslagbrief. Medisch relevante taken, waarvan de eindverantwoordelijkheid bij de huisarts ligt en die van belang zijn voor een specifieke patiënt, maken deel uit van zijn medisch dossier en dienen uitgewisseld te kunnen worden, bijvoorbeeld bij verhuizing.

Zorgproces en Informatie

Bij bijvoorbeeld het lezen van een brief van de specialist, stelt de arts vast dat er een taak is, die over enige tijd uitgevoerd moet worden. Hij legt deze taak (bijvoorbeeld controleren van de nierfunctie) vast in het medisch dossier van de patiënt. Hij kan deze taak aan zichzelf toekennen, maar ook delegeren aan anderen binnen de huisartsenpraktijk, bijvoorbeeld aan de praktijkondersteuner.

Er zijn taken die in de toekomst liggen (bijvoorbeeld een controle coloscopie over 5 jaar), taken die actueel zijn (nierfunctiecontrole binnen een week) en taken die urgent zijn (nierfunctie had 2 weken geleden gecontroleerd moeten zijn). Als een taak actueel of urgent is, wordt de zorgverlener hierop geattendeerd. Degene die de taak vastlegt, kan aangeven op welk moment dit moet gebeuren.

Op een geschikt tijdstip bekijkt de praktijkmedewerker welke taken voor hem open staan. Hij voert de taken uit, die hij kan afhandelen. Als hij de patiënt heeft opgeroepen en de taak heeft uitgevoerd(in het voorbeeld bloed afnemen voor de controle van de nierfunctie), sluit hij de taak af.

Gegevens en Functionaliteit

Taken komen terug in het dossierdeel Taken en in het praktijkdossierdeel Taakmanagement. De functionaliteit om nieuwe taken aan te maken of taken af te sluiten voor één patiënt is beschikbaar vanuit Dossierdeel Taken. 

Er is meestal een specifieke aanleiding voor een taak, bijvoorbeeld het binnenkomen van een brief, uitslag of telefoontje. Het is daarom ook vanuit andere dossierdelen (Deelcontacten, Medicatie, Diagnostiek, Correspondentie) mogelijk taken vast te leggen, waarna weer verder kan worden gegaan met het werk waar men mee bezig was.

De functionaliteit om nieuwe taken aan te maken of af te sluiten voor meerdere patienten is beschikbaar vanuit Praktijkdossierdeel Taakmanagement.

Dossierdeel Taken

Het dossierdeel Taken biedt de functionaliteit voor het vastleggen en afsluiten van taken. Daarnaast kan de medewerker overzichten maken van de taken van één bepaalde patiënt.

Meer over  Dossierdeel  Taken

Praktijkdossierdeel Taakmanagement

Het praktijkdossierdeel taakmanagement biedt functionaliteit voor het beheren van verschillende taken voor meerdere patiënten. Het biedt overzichten van de taken, die zijn vastgelegd bij de patiënten in de praktijk.

Meer over  Praktijkdossierdeel  Taakmanagement

Medisch gegeven Taak

Bij elke Taak wordt gekozen wat voor soort taak het betreft, bijvoorbeeld het controleren van bloedonderzoek of het herhalen van beeldvorming. Deze taakcategorie wordt gekozen uit een NHG-Tabel om de uitwisselbaarheid te vergroten. In een toelichting geeft de zorgverlener hierbij een nadere specificatie, bijvoorbeeld dat het gaat om het controleren van de nierfunctie.

Meer over  Medisch gegeven  Taak

Begrippen