U bent hier

Thema Taken

publieksversie 2022

Het vastleggen van taken in het medisch dossier van een patiënt biedt de mogelijkheid van controle op uitvoering én overdracht van medisch relevante acties.

Inleiding

In de zorg voor een patiënt is het soms gewenst een taak vast te kunnen leggen en op uitvoering daarvan te kunnen controleren, denk bijvoorbeeld aan het controleren van de nierfunctie over zes weken naar aanleiding van een ontvangen ontslagbrief. Medisch relevante taken, waarvan de eindverantwoordelijkheid bij de huisarts ligt en die van belang zijn voor een specifieke patiënt, maken deel uit van zijn medisch dossier en dienen uitgewisseld te kunnen worden, bijvoorbeeld bij verhuizing.

Zorgproces en Informatie

Bij bijvoorbeeld het lezen van een brief van de specialist, stelt de arts vast dat er een taak is, die over enige tijd uitgevoerd moet worden. Hij legt deze taak (bijvoorbeeld controleren van de nierfunctie) vast in het medisch dossier van de patiënt. Hij kan deze taak aan zichzelf toekennen, maar ook delegeren aan anderen binnen de huisartsenpraktijk, bijvoorbeeld aan de praktijkondersteuner.

Er zijn taken die in de toekomst liggen (bijvoorbeeld een controle coloscopie over 5 jaar), taken die actueel zijn (nierfunctiecontrole binnen een week) en taken die urgent zijn (nierfunctie had 2 weken geleden gecontroleerd moeten zijn). Als een taak actueel of urgent is, wordt de zorgverlener hierop geattendeerd. Degene die de taak vastlegt, kan aangeven op welk moment dit moet gebeuren.

Op een geschikt tijdstip bekijkt de praktijkmedewerker welke taken voor hem open staan. Hij voert de taken uit, die hij kan afhandelen. Als hij de patiënt heeft opgeroepen en de taak heeft uitgevoerd(in het voorbeeld bloed afnemen voor de controle van de nierfunctie), sluit hij de taak af.

Gegevens en Functionaliteit

Taken komen terug in het dossierdeel Taken en in het praktijkdossierdeel Taakmanagement. De functionaliteit om nieuwe taken aan te maken of taken af te sluiten voor één patiënt is beschikbaar vanuit Dossierdeel Taken.

Er is meestal een specifieke aanleiding voor een taak, bijvoorbeeld het binnenkomen van een brief, uitslag of telefoontje. Het is daarom ook vanuit andere dossierdelen (Deelcontacten, Medicatie, Diagnostiek, Correspondentie) mogelijk taken vast te leggen, waarna weer verder kan worden gegaan met het werk waar men mee bezig was.

De functionaliteit om nieuwe taken aan te maken of af te sluiten voor meerdere patienten is beschikbaar vanuit Praktijkdossierdeel Taakmanagement.

printvriendelijkUse ctrl + p to print the page