U bent hier

NHG-Tabel 45: Diagnostische bepalingen

versiedatum: 14-07-2021

Informatie over versie 37 dd 15-7-2021:
De eerder ontdekte fout in versie 37 is nu opgelost. We hebben de nieuwe bronbestanden gecontroleerd en gepubliceerd op deze website. Ter herkenning ziet u in de bestandsnamen "versie-37corr" staan. Bovendien staat in het voorlooprecord van deze gecorrigeerde bestanden de versiedatum 14-07-2021 vermeld. De opgeloste fout had niet voor alle bestanden van Tabel 45 dezelfde impact, maar het was niet doenlijk om hierin duidelijk en veilig onderscheid te maken. Heeft u toch behoefte aan de precieze details, bijvoorbeeld omdat u al was begonnen met het verwerken van de NHG-Tabel, dan kunt u met ons contact opnemen.

-------------

Een beknopte toelichting op deze versie van NHG-Tabel Diagnostische bepalingen vindt u hier.

Voor het online raadplegen van de diagnostische bepalingen kan de bepalingenviewer (de nieuwe vorm van de labcodeviewer) worden gebruikt; deze is voorzien van de nieuwe versie. Het zelfstandig inkijk-zoekprogramma wordt niet meer uitgegeven.

Contactpersoon: Erica Bastiaanssen

Indien u een licentie heeft op de NHG-Tabel zijn de brongegevens beschikbaar nadat u inlogt.