NHG-Tabel 45 Diagnostische Bepalingen, versie 42!

1 december, 2023

De NHG-Tabel Diagnostische Bepalingen bevat codes voor laboratoriumbepalingen, andere diagnostische bepalingen en ook procedurele bepalingen. De tabel is bedoeld voor het vastleggen van laboratoriumonderzoek, lichamelijk onderzoek, anamnese en hulponderzoeken als beeldvormende diagnostiek en functie-onderzoek.

Versie 42, november 2023

Versie 42 is een reguliere, halfjaarlijkse update. In deze versie zijn 45 bepalingen toegevoegd, 8 bepalingen gewijzigd (7 maal de toelichting, 1 maal de keuze-opties) en geen bepalingen vervallen.

De volledige documentatie over wat er nieuw is en wat gewijzigd, is beschikbaar via de downloadpagina.

Verkrijgbaarheid

Het is de bedoeling dat de tabel meegeleverd wordt in het HIS, zodat de huisarts hier binnen zijn systeem gebruik van kan maken.
De tabel is ook met onze online viewer te raadplegen. Deze is voorzien van de nieuwste versie van de NHG-Tabel Diagnostische bepalingen.

Achtergrond

Het veld van diagnostische bepalingen is een omvangrijk gebied. Voor de laboratoriumbepalingen geldt dat vrijwel alle in Nederland gangbare bepalingen aanwezig zijn. Voor de overige diagnostische bepalingen is steeds meer beschikbaar. Het meest uitgewerkt is het coderen van ‘bepalingen’ rond programmatische zorg (bv. astma, COPD, diabetes, CVRM, ouderenzorg), gangbare beeldvormende diagnostiek en functie-onderzoeken, huidtesten en (anamnestische) vragenlijsten. De tabel wordt beheerd door een werkgroep met vertegenwoordigers vanuit laboratoria, huisartsen en wetenschappelijk medewerkers van het NHG.

De eerste versie van de tabel is als uitbreiding op de labcodetabel (versie 9) verschenen in mei 2004.

De coderingen van laboratoriumbepalingen (voorheen labcodetabel) zijn in deze tabel opgenomen.

Contact

Voor verdere informatie over de tabel en suggesties over verdere aanvullingen kunt u contact opnemen met:

Henk Westerhof of Erica Bastiaanssen via referentiemodel@nhg.org

van het NHG-programma Informatisering Huisartsenzorg