NHG-Tabel 48: Bepalingenclusters

versiedatum: 09-06-2022

De inhoud van deze tabel is tevens verwerkt in de online bepalingenviewer, met een nieuwe vormgeving. Een beknopte toelichting op deze tabel vindt u elders op deze website en op NHG.org.

Vragen of opmerkingen over deze tabel kunt u mailen naar: referentiemodel@nhg.org.

Indien u een licentie heeft op een NHG-Tabel zijn de brongegevens beschikbaar nadat u inlogt of wanneer u de bijbehorende licentie afneemt.