NHG-Tabel 51: Koppeltabel familieanamnese en bepalingen

versiedatum: 20-01-2012

Om de familie-anamnese in kaart te brengen (welke aandoeningen bij welk familielid) is in het HIS-Referentiemodel het dossierdeel Familie-anamnese, beschreven.

Daarnaast wil men (vaak vanuit protocollen) de conclusie vast leggen dat er sprake is van een belaste familie-anamnese. Deze conclusie kan vastgelegd worden als uitslag bij een diagnostische bepaling. Het is belangrijk dat de huisarts ondersteund wordt om deze registraties consistent te houden. Daarvoor is een koppeltabel opgesteld tussen de diagnostische bepalingen, die over de familie-anamnese gaan, en de ICPC uit de familie-anamnese.

De functionaliteit rondom de tabel is beschreven in Uitslag en Familie-anamnestisch gegeven.

 

 

Zie voor een korte toelichting op deze tabel deze webpagina.

Vragen of opmerkingen over deze tabel kunt u mailen naar: referentiemodel@nhg.org.

Indien u een licentie heeft op een NHG-Tabel zijn de brongegevens beschikbaar nadat u inlogt of wanneer u de bijbehorende licentie afneemt.