NHG-Tabel 60: Preventieprogramma Griepvaccinatie

versiedatum: 18-09-2017

In het HIS-Referentiemodel is het werken met preventieprogramma’s en de ondersteuning daarvan vanuit het HIS generiek beschreven. Hierbij wordt uitgegaan van het gebruik van tabellen voor specifieke preventieprogramma’s. NHG-Tabel 60 Preventieprogramma Influenzavaccinatie bevat de stappen om het Nationaal Programma Grieppreventie met het HIS te ondersteunen en informatie erover vast te leggen in patiëntendossiers.

Voor een goed begrip van de tabel en deze toelichting is een globale kennis van een aantal begrippen uit het HIS-Referentiemodel noodzakelijk:
Een preventieprogramma bestaat uit meerdere preventiestappen met elk een verzameling mogelijke resultaten. Een specifieke patiënt doorloopt een eigen preventietraject, dat is opgebouwd uit een aantal van deze preventiestappen, speciaal afgestemd op de situatie van deze patiënt. Informatie over de uitvoering van een preventiestap, zoals het resultaat van de uitgevoerde stap, wordt in het dossier van de patiënt opgeslagen als preventiegegeven.

Vragen of opmerkingen over deze tabel kunt u mailen naar: referentiemodel@nhg.org.

Indien u een licentie heeft op een NHG-Tabel zijn de brongegevens beschikbaar nadat u inlogt of wanneer u de bijbehorende licentie afneemt.