Medisch gegeven Aanvullende contactgegevens

Publieksversie

Aanvullende contactgegevens zijn van belang voor de zorg omdat ze de actuele bereikbaarheid van de patiënt weergeven. Te denken valt aan mensen die op verschillende adressen kunnen verblijven zoals kinderen van gescheiden ouders: ‘ma/di bij oma, wo/do/zo bij moeder, vrij/za bij vader’.

Aanvullende contactgegevens

Tekstuele aanvulling op de persoonsgegevens van de patiënt, die van belang zijn voor de actuele bereikbaarheid