Medisch gegeven Sociaal gegeven

Publieksversie

Een sociaal gegeven wordt vastgelegd als een tekstuele beschrijving bij een onderwerp, bijvoorbeeld ‘oud, vochtig huis’ bij het onderwerp ‘woonsituatie’.

Het onderwerp van het Sociale gegeven wordt vastgelegd met hulp van NHG-Tabel 70 Soort sociaal gegeven. Bij het vastleggen, wijzigen of raadplegen van een Sociaal gegeven is het mogelijk om de toelichting bijbehorende het onderwerp uit de NHG-Tabel, in te zien.

Sociaal gegeven

Beschrijving van een aspect uit de woon- en leefomstandigheden dat van belang kan zijn voor het medisch handelen.