Praktijkdossierdeel Medewerkeradministratie

Publieksversie

In het onderdeel Medewerkeradministratie wordt de autorisatie en de administratieve gegevens van medewerkers beheerd.

Het onderdeel Medewerkeradministratie bevat alleen die medewerkergegevens die rechtstreeks te maken hebben met het HIS. Andere gegevens van medewerkers (bijvoorbeeld de gegevens voor de personeels- of salarisadministratie) vallen buiten het HIS.

De systeembeheerder voert de nieuwe medewerkers in. Als een medewerker niet meer werkzaam is in de praktijk, wordt deze niet uit het systeem verwijderd maar legt de systeembeheerder vast vanaf welke datum de medewerker uit dienst is.

 

 

Beheerde Medische Gegevens:

Medewerker

Een medewerker is een gebruiker van het systeem. Bij een medewerker worden alleen gegevens vastgelegd die te maken hebben met functionaliteit binnen een HIS.

Meer over Medewerker