Medisch gegeven Medicamenteuze behandeling

Publieksversie

Een medicamenteuze behandeling beschrijft het beloop van een behandeling met één geneesmiddel. Dit beloop wordt beschreven door de onderliggende medicatiegegevens die in de loop van de tijd zijn vastgelegd, zoals medicatieafspraken, medicatiegebruik en verstrekkingsverzoeken. De meest aansprekende functionaliteit voor de voorschrijver is het starten, wijzigen en staken van een medicamenteuze behandeling door middel van een medicatieafspraak.

Een medicamenteuze behandeling gaat over één geneesmiddel: de combinatie van werkzame stof en de toedieningsweg. Dat is breder dan het voorschrijfproduct, waarin ook een sterkte is vastgesteld. Het wijzigen van de sterkte van een geneesmiddel kan dus gezien worden als een wijziging binnen diezelfde medicamenteuze behandeling.

Bij een aanpassing naar een andere werkzame stof of toedieningsweg is wel altijd sprake van het staken van de vorige medicamenteuze behandeling, gevolgd door het starten van een nieuwe medicamenteuze behandeling. 

Een tweetal voorbeelden lichten de reikwijdte van één medicamenteuze behandeling toe:

  • Paroxetine tablet 10mg 1 maal per dag 1 tablet aanpassen naar paroxetine tablet 20mg 1 maal per dag 1 tablet: dit kan onder één medicamenteuze behandeling, terwijl dit wel verschillende voorschrijfproducten zijn.
  • Een maagbeschermer afgespreken bij een behandeling met prednison: prednison en de maagbeschermer hebben verschillende werkzame stoffen (en worden ook uitgedrukt in verschillende voorschrijfproducten).  Daardoor vallen zij niet onder dezelfde Medicamenteuze behandeling.

Aanvullend geldt dat de voorschrijver het vrij staat om een medicamenteuze behandeling te staken, en een nieuwe te starten. Ook wanneer dit neerkomt op het slechts wijzigen van de sterkte. 

NB In de eerste implementaties bakent een HIS de medicamenteuze behandeling af op basis van het voorschrijfproduct  (zie Lees verder).

Het beloop van de medicamenteuze behandeling wordt gevormd door de medicatiegegevens die in de loop van de tijd zijn vastgelegd over dat geneesmiddel, zoals medicatieafspraken, medicatiegebruik, verstrekkingsverzoeken en toedieningsafspraken. De behandeling is actueel zolang er een medicatiegegeven binnen de behandeling actueel is.

Toedieningsafspraken en verstrekkingen die afkomstig zijn van de apotheek worden ook aan een medicamenteuze behandeling toegevoegd. Hoe dat toevoegen in zijn werk gaat, is nog niet beschreven in het HIS-Referentiemodel.

Medicamenteuze behandeling

De verzameling medicatiegegevens die betrekking hebben op één behandeling met één geneesmiddel.

Begrippen