Ruiters

Hieronder staat de WCIA-Tabel Ruiters waarbij is aangegeven waar de items uit deze vervallen tabel in het HIS-Referentiemodel zijn terug te vinden. 

Meer over de historie van Ruiters

WCIA-tabel Ruiters (tabel 16)

HIS-Referentiemodel 2014           

Code Omschrijving Mnem Dossierdeel Code

01

overgevoeligheid

OV

Additioneel/Contra-indicatie

G-standaard

02

diabetes mellitus

DM

Episodelijst

ICPC

03

CARA, longziekte

LO

Episodelijst

ICPC

04

cardiovasculaire ziekten

CV

Episodelijst

ICPC

05

antistollinggebruik

AS

Medicatie

 

06

maligniteit in anamnese

MA

Episodelijst of Behandelingen

ICPC

07

alcoholabusus

AA

Episodelijst

ICPC

08

additioneel scherm

AD

vervallen

 

09

atopie

AT

Episodelijst

ICPC

10

compleet ingevoerd

CO

Administratieve doeleinden

 

11

donorcodicil

D+

Additioneel / Sociale gegevens

 

12

donorcodicil, partieel

DP

Additioneel / Sociale gegevens

 

13

geen donorcodicil

D-

Additioneel / Sociaal gegevens

 

14

endocarditisprofylaxe

EN

Additioneel / Profylaxe

 

15

epilepsie

EP

Episodelijst

ICPC

16

griepvaccinatie

GV

vervallen

 

17

gezinsinformatie

GI

Additioneel / Sociale gegevens

 

18

hypertensie

HY

Episodelijst

ICPC

19

jicht

JI

Episodelijst

ICPC

20

levenstestament

LT

Additioneel / Sociale gegevens

 

21

renale insufficiëntie

RI

Episodelijst

ICPC

22

somatische fixatie

SF

Episodelijst

ICPC

23

slechthorend

SH

Episodelijst

ICPC

24

slechtziend

SZ

Episodelijst

ICPC

25

tentamen suicidi

TS

Episodelijst

ICPC

26

uterusextirpatie

UE

Behandelingen

ingreep

27

ulcus pepticum

UP

Episodelijst

ICPC

28

hypercholesterolemie

HC

Episodelijst

ICPC

29

griep geselecteerd

GS

preventiegegeven

 

30

griepvaccinatie weigeraar

GW

preventiegegeven

 

31

griep non-responder

G-

preventiegegeven

 

32

wilsverklaring

WV

Additioneel / Sociale gegevens

 

33

geïmmuniseerd op eigen verzoek

GE

niet zinvol

 

34

griep geïmmuniseerd

G+

preventiegegeven

 

35

komt in aanmerking voor RR meting

RR

preventiegegeven / Attentiepagina memo

 

36

komt in aanmerking voor aanmaken risicoprofiel

RP

preventiegegeven / Attentiepagina memo

 

37

risicoprofiel aangemaakt

RC

preventiegegeven

 

38

patiënt/dossier gezien, geen risicoprofiel nodig

RN

vervallen

 

39

cervixcytologie-weigeraar

CW

preventiegegeven

 

40

grieppandemie eerste vaccinatie

G1

preventiegegeven

 

41

grieppandemie tweede vaccinatie

G2

preventiegegeven