U bent hier

Correctie op NHG-tabel Gebruiksvoorschrift versie 6

29 mei, 2017

Op 24 mei 2017 is een correctie doorgevoerd op versie 6 van de NHG-Tabel 25 Gebruiksvoorschrift.

Op 20 oktober is versie 6 van NHG-tabel 25 Gebruiksvoorschrift gepubliceerd. Hierin bleek als gevolg van een conversieslag een fout ingeslopen te zijn die nu is gecorrigeerd en vandaag is gepubliceerd op de website van het HIS-referentiemodel. 500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, root@localhost and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.