Nieuwsberichten

NHG-Tabel 45 Diagnostische Bepalingen, versie 42!

1 December, 2023

De NHG-Tabel Diagnostische Bepalingen bevat codes voor laboratoriumbepalingen, andere diagnostische bepalingen en ook procedurele bepalingen. De tabel is bedoeld voor het vastleggen van laboratoriumonderzoek, lichamelijk onderzoek, anamnese en hulponderzoeken als beeldvormende diagnostiek en functie-onderzoek.

Lees verder
HIS-Referentiemodel 2023 is gepubliceerd!

13 October, 2023

Nieuw is het thema Zelfmetingen. Het overzicht Medische samenvatting is aangevuld met de familie-anamnese. Het overzicht in dossierdeel Diagnostiek met zijn functionaliteit is uitgebreider beschreven. Bij Medicatie is een beschrijving van het voorschrijven van een weerstandsverlagend middel toegevoegd. 

Lees verder
NHG-Tabel 25 Gebruiksvoorschrift

14 April, 2023

NHG-Tabel 25 Gebruiksvoorschrift wordt gebruikt voor het coderen van het gebruiksvoorschrift van een geneesmiddel.

Lees verder
NHG-Tabel 58 ICPC codes voor griepselectie

30 March, 2023

Deze NHG-Tabel koppelt de indicaties zoals genoemd in de NHG-Praktijkhandleiding Griepvaccinatie aan ICPC codes. Eenmaal ingebouwd in uw HIS, vereenvoudigt deze tabel het selecteren van patiënten die in aanmerking komen voor de griepprik.

Lees verder
NHG-Tabel 50 ICPC en attentiewaarde

30 March, 2023

De NHG-Tabel ICPC codes van episodes die in aanmerking komen voor een attentiewaarde is bedoeld om de gebruiker van een EPD te helpen bij het adequaat vastleggen van episodes met attentiewaarde (probleemstatus).

Lees verder
NHG-Tabel 24 ICPC

30 March, 2023

De International Classification of Primary Care (ICPC) is in Nederland geaccepteerd als standaard voor coderen en classificeren van klachten, symptomen en aandoeningen in de huisartspraktijk. In Nederland gebruiken huisartsen de ICPC-1.

Lees verder
NHG-Tabel Ingrepen en behandelingen

30 March, 2023

Met de komst van de NHG-Tabel Ingrepen en behandelingen is het mogelijk geworden om operaties, ingrepen en ingrijpende behandelingen in een Huisarts Informatie Systeem gecodeerd vast te leggen.

Lees verder
NHG-Tabel Bepalingenclusters

30 March, 2023

Het werken met een vaste lijstjes van gegevens, die relevant zijn om na te gaan en te registreren, is een stap in de richting van gebruiksvriendelijke, gestandaardiseerde vastlegging van gegevens rondom chronische aandoeningen.

Lees verder
HIS-Referentiemodel 2022 is gepubliceerd!

5 December, 2022

Nieuw zijn het Zorgnetwerk en de verwerking van voorstel-verstrekkingsverzoeken. Aanvullingen op bestaande onderdelen zijn het koppelen van gegevens aan meerdere episodes en de ondersteuning bij het vastleggen van een profylaxe aan de hand van een geregistreerde episode-ICPC of behandeling. Daarnaast is nu beschreven hoe de zorgverlener zelf een e-consult kan starten en het vastleggen van aanvullende informatie over een onderzoeksaanvraag of -uitslag.

Lees verder
HIS-Referentiemodel versie 2021 is uit!

28 October, 2021

Het HIS-Referentiemodel 2021 is gepubliceerd. Deze publicatie bevat de volledige versie voor licentiehouders èn de publieksversie.

Nieuw is het kenmerken van gegevens als lezenswaardig voor een andere medewerker en de uitwerking van Persoonlijke aantekeningen. De beschrijving van documenten bij het dossier is nu uitgewerkt bij Correspondentie en Diagnostiek. Er zijn aanvullingen gedaan bij Behandelgrens, Contra-indicaties, Inkomende brief en Deelcontacten.

Lees hieronder de uitgebreide beschrijving van de wijzigingen in versie 2021.

Lees verder