U bent hier

Nieuwe versie NHG-tabel Bepalingenclusters

24 oktober, 2016

Op 21 oktober 2016 is versie 12 van NHG-tabel 48 Bepalingenclusters gepubliceerd.

Er is een nieuw cluster opgenomen voor de gegevens nodig voor de COPD Ziektelastmeter. Voor diverse glucosebepalingen zijn nieuwe varianten gekomen met de POC-meter. De clusters zijn daarop aangepast en er zijn hiervoor enkele nieuwe clusters bijgekomen. Bij diverse clusters zijn glucosebepalingen met de draagbare meter eruit gehaald, omdat deze alleen relevant zijn in situaties waar geen bloedonderzoek in het lab nodig is. Bij astma zijn drie nieuwe bepalingen voor de allergietesten in bloed voor kruidpollen toegevoegd.

De publieksversie vindt u op: https://referentiemodel.nhg.org/tabellen/inkijkexemplaren .

Licentiehouders kunnen de tabel-inhoud downloaden vanaf: https://referentiemodel.nhg.org/tabellen/licenties .

Indien u vragen heeft over de inhoud van Tabel 48 dan kunt u daarvoor contact opnemen met Erica Bastiaanssen: e.bastiaanssen@nhg.org .